Tijdelijke Korting op Kleur
             ga naar            www.mybeautydeals.be
Volgt de stappen aangegeven op de website en je kan genieten van een korting van 10 euro op je kleur.